เอกสารนำเสนอ

Analyst meeting 3Q2017

14 พ.ย. 2560
PDF
ขนาดไฟล์ : 1.33 Mb.


2561

กิจกรรม วันที่ PDF
Non Deal Roadshow In Singapore 11 ม.ค. 2561
Tourism and Consumption 2018 day 09 ม.ค. 2561
2560

กิจกรรม วันที่ PDF
Analyst meeting 3Q2017 14 พ.ย. 2560
Consumer Day 28 ก.ย. 2560
Analyst meeting 2Q2017 11 ส.ค. 2560
Analyst meeting 1Q2017 16 พ.ค. 2560
Business plan 2017 09 มี.ค. 2560
Tourism and Consumption 2017 Outlook 09 ม.ค. 2560
2559

กิจกรรม วันที่ PDF
Opportunity Day 4Q2016 21 มี.ค. 2560
Non Deal Roadshow Singapore 05 ธ.ค. 2559
Operating Results 3Q2016 18 พ.ย. 2559
Opportunity Day 2Q2016 05 ก.ย. 2559
Operating Results 2Q2016 17 ส.ค. 2559
Operating Results 1Q2016 13 พ.ค. 2559
2558

กิจกรรม วันที่ PDF
Operating Results 4Q2015 19 ก.พ. 2559
Opportunity Day 3Q2015 23 พ.ย. 2558
Operating Results 3Q2015 17 พ.ย. 2558
Investor Presentation ก.ย. 2558
Opportunity Day 2Q2015 25 ส.ค. 2558
Operating Results 2Q2015 17 ส.ค. 2558
Opportunity Day 1Q2015 21 พ.ค. 2558
2557

กิจกรรม วันที่ PDF
Opportunity Day 4Q2014 13 มี.ค. 2558
Opportunity Day 3Q2014 24 พ.ย. 2557
Operating Results 3Q2014 07 พ.ย. 2557
Opportunity Day 2Q2014 25 ส.ค. 2557
Opportunity Day 1Q2014 26 พ.ค. 2557
2556

กิจกรรม วันที่ PDF
Opportunity Day 4Q2013 10 มี.ค. 2557
Opportunity Day 3Q2013 26 พ.ย. 2556
Operating Results 3Q2013 11 พ.ย. 2556
Opportunity Day 2Q2013 26 ส.ค. 2556
Opportunity Day 1Q2013 14 พ.ค. 2556
2555

กิจกรรม วันที่ PDF
Opportunity Day 4Q2012 05 มี.ค. 2556
Opportunity Day 3Q2012 28 พ.ย. 2555
Operating Results 3Q2012 09 พ.ย. 2555
Opportunity Day 2Q2012 06 ก.ย. 2555
Opportunity Day 1Q2012 28 พ.ค. 2555
2554

กิจกรรม วันที่ PDF
Opportunity Day 4Q2011 15 มี.ค. 2555
Opportunity Day 3Q2011 29 พ.ย. 2554
Opportunity Day 2Q2011 25 ส.ค. 2554
Opportunity Day 1Q2011 27 พ.ค. 2554
2553

กิจกรรม วันที่ PDF
Opportunity Day 4Q2010 14 มี.ค. 2554
Opportunity Day 3Q2010 23 พ.ย. 2553
Opportunity Day 2Q2010 26 ส.ค. 2553
Opportunity Day 1Q2010 10 มิ.ย. 2553
2552

กิจกรรม วันที่ PDF
Opportunity Day 4Q2009 16 มี.ค. 2553
Opportunity Day 3Q2009 02 ธ.ค. 2552
Opportunity Day 2Q2009 31 ส.ค. 2552
Opportunity Day 1Q2009 25 มี.ค. 2552
2551

กิจกรรม วันที่ PDF
Opportunity Day 4Q2008 10 มี.ค. 2552
Opportunity Day 3Q2008 14 พ.ย. 2551
Opportunity Day 2Q2008 19 ส.ค. 2551
Opportunity Day 1Q2008 30 พ.ค. 2551