ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552วันที่ หัวข้อข่าว
24 ธันวาคม 2558 กำหนดวันหยุดประเพณี ประจำปี 2559
16 พฤศจิกายน 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 (แก้ไข)
13 พฤศจิกายน 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
13 พฤศจิกายน 2558 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
13 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
08 ตุลาคม 2558 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
14 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
14 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
18 พฤษภาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
21 เมษายน 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
06 มีนาคม 2558 การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
20 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (เพิ่มเติมข้อมูลการจ่ายเงินปันผลและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น)
20 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2558 งบการเงินรายปี 2557
30 มกราคม 2558 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
09 มกราคม 2558 การลงทุนของบริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
09 มกราคม 2558 การค้ำประกันเงินกู้ให้กับ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด