ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552ถัดไป >

วันที่ หัวข้อข่าว
18 มกราคม 2561 แจ้งการเลิกกิจการบริษัทย่อย
18 มกราคม 2561 การค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
13 ธันวาคม 2560 กำหนดวันหยุดประเพณี ประจำปี 2561
10 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
29 กันยายน 2560 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
05 กันยายน 2560 แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
10 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 สิงหาคม 2560 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
09 มิถุนายน 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุด ประจำปี 2560
05 มิถุนายน 2560 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560
12 พฤษภาคม 2560 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
02 พฤษภาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "ROBINS"

ถัดไป >