บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ "โรบินสัน" ซึ่งปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 46 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 35 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

ชื่อย่อหุ้น ROBINS
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 16:38
ราคาล่าสุด 62.75
เปลี่ยนแปลง/% +0.25 / 0.40%
ราคาเปิด 62.75
วันก่อนหน้า 62.50
ปริมาณซื้อขาย 1,094,900