บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ "โรบินสัน" ซึ่งปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 47 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 36 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

3.7% YoY
8.3% YoY
15.6% YoY

หมายเหตุ : บริษัทฯมีบันทึกรายการพิเศษจำนวน 316 ล้านบาท ในปี 2559

  • รายได้รวม
  • EBITDA
  • กำไรสุทธิ
ชื่อย่อหุ้น ROBINS
วันที่ 21 กันยายน 2561 16:36
ราคาล่าสุด 70.25
เปลี่ยนแปลง/% +0.25 / 0.36%
ราคาเปิด 70.00
วันก่อนหน้า 70.00
ปริมาณซื้อขาย 2,904,500