บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ "โรบินสัน" ซึ่งปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 46 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 35 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

4.9% YoY
4.7% YoY
7.3% YoY

หมายเหตุ : บริษัทฯมีบันทึกรายการพิเศษจำนวน 316 ล้านบาท ในปี 2559

  • รายได้รวม
  • EBITDA
  • กำไรสุทธิ
ชื่อย่อหุ้น ROBINS
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 16:39
ราคาล่าสุด 58.50
เปลี่ยนแปลง/% -0.50 /-0.85%
ราคาเปิด 59.00
วันก่อนหน้า 59.00
ปริมาณซื้อขาย 1,092,300