บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ "โรบินสัน" ซึ่งปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 46 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 35 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

ชื่อย่อหุ้น ROBINS
วันที่ 23 มีนาคม 2561 16:35
ราคาล่าสุด 63.50
เปลี่ยนแปลง/% -0.25 /-0.39%
ราคาเปิด 63.00
วันก่อนหน้า 63.75
ปริมาณซื้อขาย 1,082,100