ถามตอบ

Q.01 คำถาม ปัจจุบันโรบินสันมีจำนวนสาขาทั้งหมดกี่สาขา

ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2560 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันมีจำนวนสาขาที่ให้บริการทั้งหมด 44 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ จำนวน 11 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคอีกจำนวน 33 สาขา

ในปี 2560 ทางบริษัทฯวางแผนการเปิดอีก 3 สาขา โดยในไตรมาส 2 เปิดที่จังหวัดเพชรบุรี (รูปแบบ Lifestyle center) และ อีก 2 สาขา ในไตรมาส 4 ที่จังหวัดสมุทรสาคร (รูปแบบห้างสรรพสินค้า) และที่ จังหวัดกำแพงเพชร (Lifestyle center)

 
Q.02 คำถาม อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) ของบริษัทฯในส่วนของพื้นที่เช่า

ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2560 อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) ของบริษัทฯในส่วนของพื้นที่เช่าอยุ่ที่ร้อยละ 99

 
Q.03 คำถาม จำนวนสาขา international brands และ house brands มีจำนวนเท่าไร และมีรายได้เป็นร้อยละเท่าไรของยอดขาย

ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2560 international brands และ house brands มีรายได้คิดเป็นสัดส่วน ที่ 11% ของยอดขาย

จำนวนสาขา
ณ สิ้นไตรมาส 3/2560
เป้าหมายจำนวนสาขา
ณ สิ้นปี 2560
Payless Shoesource 38 41
Babyshop 9 9
Just buy 43 45
Great value 20 30
 
Q.04 คำถาม บริษัทฯมีกลยุกธ์อย่างไรในปีนี้

บริษัทฯมีกลยุทย์ดังต่อไปนี้

  1. การเพิ่มยอดขาย (To drive sale) บริษัทฯมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับกลุ่ม Signature categories อาทิ กลุ่มเครื่องสำอางและความงาม สินค้ารองเท้าและกระเป๋าเดินทาง สินค้าสำหรับเด็ก สินค้าชุดชั้นในสตรี สินค้ายีนส์ สินค้าตกแต่งบ้าน รวมถึงสินค้าที่เข้ากับกระแสนิยมของความต้องการ ลูกค้าในปัจจุบัน (Playing to trends) อาทิ sport fashion หรือ สินค้าราคาเดียว (60 บาท) Just buy
  2. การเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น (To improve our gross margin) โดยการเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มสินค้า ที่เป็น Private brand และ International brand มากขึ้น เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้ให้อัตรากำไรขั้นต้นที่สูง อาทิ Payless Shoesource, Babyshop, Justbuy(ราคาเดียว 60 บาท) และกลุ่มสินค้า Great value (ราคาเดียว 365 วัน) เป็นต้น รวมถึงการควบคุมการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม
  3. การควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ (To manage cost base) โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ เช่น Centralise cashier หนึ่งจุดในแต่ละชั้นของห้างสรรพสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และช่วยลดจำนวนบุคลากร รวมถึงโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใน โรบินสัน ไลฟสไตล์ที่เปิดใหม่ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. การลงทุนเพื่ออนาคต คือการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ศูนย์การค้า(Lifestyle center) รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเชิงรุก อาทิ พัฒนาช่องการขาย Robinson Online Shopping รวมถึง เปิดช่องทางการรับสินค้าผ่าน “Click & Collect” ซึ่งลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่สาขาโรบินสันทั่วประเทศ

Making retail more than just shopping สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการ shopping โดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสาขาได้แก่ ร้านกาแฟ, โซนพักผ่อน, บริการฟรี สัญญาณ WI- FI จุดชาร์จ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น รวมถึงการจัดงานเทศกาลต่างๆ ในศูนย์ฯเพื่อดึงดูด ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ตามแนวคิดการ เป็นศูนย์รวมของชุมชน (Center of Community)

 
Q.05 คำถาม บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที่อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (หลังภาษีเงินได้) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี กำไรสุทธิ (ล้านบาท) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผล
2556 1,986 0.90 50%
2557 1,927 0.90 52%
2558 2,153 1.00 52%
2559 2,815 1.25 49%