ถามตอบ

Q.01 ปัจจุบันโรบินสันมีจำนวนสาขาทั้งหมดกี่สาขา และมีแผนการเปิดสาขาในปี 2561

ปี 2560 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันมีจำนวนสาขาที่ให้บริการทั้งหมด 46 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ จำนวน 11 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคอีกจำนวน 35 สาขา

ในปี 2561 ทางบริษัทฯวางแผนการเปิดอีก 2 สาขาในรูปแบบ Lifestyle centers ในจังหวัดชลบุรี และ ชัยภูมิในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4

 
Q.02 คำถาม อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) ของบริษัทฯในส่วนของพื้นที่เช่า

ในไตรมาส 1 ปี 2561 อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) ของบริษัทฯในส่วนของพื้นที่เช่าอยุ่ที่ร้อยละ 99

 
Q.03 คำถาม Private label brands group มีสัดส่วนเป็นร้อยละเท่าไรของยอดขาย

ในไตรมาส 1 ปี 2561 Private label brands group คิดเป็นสัดส่วน ที่ 10.7% ของยอดขาย

 
Q.04 คำถาม บริษัทฯมีกลยุทธ์อย่างไรในปีนี้

บริษัทฯมีกลยุทย์ดังต่อไปนี้

  1. การเพิ่มยอดขาย (To drive sale) บริษัทฯมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับกลุ่ม Signature categories อาทิ กลุ่มเครื่องสำอางและความงาม สินค้ารองเท้าและกระเป๋าเดินทาง สินค้าสำหรับเด็ก สินค้าชุดชั้นในสตรี สินค้ายีนส์ สินค้าตกแต่ง
  2. การเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น (To improve our gross margin) โดยการเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มสินค้า ที่เป็น Private label brand groups รวมถึงการควบคุมการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม
  3. การควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ (To manage cost base) โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในสาขาของบริษัทฯ เช่น Centralise cashier , การนำอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อใช้ในการสื่อสารภายใน เช่น การเช็คสินค้า หรือ ช่วยในการสั่งซื้อสินค้า online รวมถึงการปรับเปลี่ยนการออกแบบของศูนย์การค้า โดยการริเริ่มรวมพื้นที่ขายและพื้นที่เช่าเข้าด้วยกัน (Integrated layout) เพื่อให้ใช้สอยพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในโรบินสัน ไลฟสไตล์ที่เปิดใหม่ เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. การลงทุนเพื่ออนาคต คือการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ศูนย์การค้า(Lifestyle center) รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเชิงรุก อาทิ พัฒนาช่องการขาย Robinson Online Shopping รวมถึง เปิดช่องทางการรับสินค้าผ่าน “Click & Collect” ซึ่งลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่สาขาโรบินสันทั่วประเทศ
  5. Making retail more than just shopping การปรับปรุงสาขาเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการ shopping โดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสาขาได้แก่ ร้านกาแฟ, โซนพักผ่อน, บริการฟรี สัญญาณ WI- FI จุดชาร์จ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น รวมถึงการจัดงานเทศกาลต่างๆ ในศูนย์ฯเพื่อดึงดูด ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ตามแนวคิดการ เป็นศูนย์รวมของชุมชน (Center of Community)
 
Q.05 คำถาม บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างไร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที่อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (หลังหักภาษีเงินได้) ซึ่งกำรจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี กำไรสุทธิ (ล้านบาท) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผล
2556 1,986 0.90 50.3%
2557 1,927 0.90 51.9%
2558 2,153 1.00 51.6%
2559 2,815 1.25 49.3%
2560 2,742 1.25 50.6%