บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ "โรบินสัน" ซึ่งปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 48 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 37 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

4.2% YoY
4.3% YoY
8.8% YoY

หมายเหตุ : บริษัทฯมีบันทึกรายการพิเศษจำนวน 316 ล้านบาท ในปี 2559

  • รายได้รวม
  • EBITDA
  • กำไรสุทธิ
ชื่อย่อหุ้น ROBINS
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 14:25
ราคาล่าสุด 67.50
เปลี่ยนแปลง/% +0.50 / 0.75%
ราคาเปิด 67.50
วันก่อนหน้า 67.00
ปริมาณซื้อขาย 488,500