บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ "โรบินสัน" ซึ่งปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 48 สาขา แบ่งเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 37 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

4.2% YoY
4.3% YoY
8.8% YoY

หมายเหตุ : บริษัทฯมีบันทึกรายการพิเศษจำนวน 316 ล้านบาท ในปี 2559

  • รายได้รวม
  • EBITDA
  • กำไรสุทธิ
ชื่อย่อหุ้น ROBINS
วันที่ 21 มกราคม 2562 14:30
ราคาล่าสุด 67.75
เปลี่ยนแปลง/% -0.75 /-1.09%
ราคาเปิด 68.50
วันก่อนหน้า 68.50
ปริมาณซื้อขาย 253,400